Eierskifte i Helly-HansenOrkla

Orkla, Aker RGI og Investcorp har blitt enige om prinsippene i en
avtale om at Investcorp overtar 70% av aksjene i Helly Hansen.

Overtagelsen skjer delvis gjennom kjøp av Aker RGIs 50%-aksjepost=
og
delvis gjennom en rettet emisjon i det nyopprettede selskapet Helly Hansen
Holding. Dette selskapet vil eie samtlige aksjer i Helly Hansen.

Orkla reduserer på denne måten sitt engasjement i Helly Hansen fra 50% =


til 30%.

Avtalen priser Helly Hansens egenkapital til USD 125 mill. Orklas 50% andel
verdsettes dermed til ca. NOK 430 mill. Bokført verdi av aksjene i Helly
Hansen er NOK 58 mill.

I forbindelse med eierskiftet har det vært viktig å bringe inn eiere i=
Helly
Hansen som kan bidra profesjonelt til å videreutvikle Helly Hansen merket=
i
de internasjonale markedene. Investcorp, som er en verdensomspennende
investeringsgruppe med kontorer i New York, London og Bahrain, har hatt
betydelig suksess med utvikling av merkevarebedrifter på global basis.=
Mest
kjent er kjøpet og utviklingen av Gucci og Sports & Recreation fra 1989 og
Saks Fifth Avenue fra1990.

Helly Hansens hovedkontor vil forbli i Norge, selv om selskapet ser
ytterligere betydelig internasjonal vekst foran seg. Styret i det nye
eierselskapet Helly Hansen Holding vil ha en styrerepresentasjon som

representerer Investcorp og Orklas eierskap på hhv. 70% og 30%. Johnny
Austad vil i løpet av 1997 fratre sin stilling som adm.dir. i Helly=
Hansen.

Avtalen mellom de tre partene vil hvis den gjennomføres tre i kraft i=
løpet
av mai 1997, forutsatt at offentlige tillatelser foreligger.


Ref:
Orkla: Olaf Eie, Styreformann i Helly-Hansen, telf: 22 54 40 00
Lisbeth Lindberg, Direktør Informasjon/IR telf: 22 54 44 23/40 00

Helly-Hansen: Johnny Austad, Adm.dir. telf: 69 24 90 00


Dato: 11. april 1997

Orkla Hugin