Ekspansjon og finansinvesteringer ga godt 3. kvartal for Orkla

28.10.2005: Orklas resultat før skatt i tredje kvartal ble 1,8 mrd. kroner, opp fra 484 mill. kr forrige år. Nye virksomheter i konsernet samt et godt finansmarked bidrar sterkest til det høye resultatet. Resultat pr. aksje økte med 5,4 kr til 7,3 kr i tredje kvartal. Investeringsområdet har mer enn dobbelt så høye resultater som i samme kvartal i fjor.

Orkla har lagt bak seg et år med mange nye industrielle satsinger. SladCo, Elkem, Sapa, Alufinal, Panda, Hallöfisk og Collett Pharma har alle kommet inn i konsernet siden samme kvartal i fjor, og de fleste av disse er allerede inne i regnskapet med omsetning og resultater.
 
- Med styrets beslutning om at Orkla selv skal videreutvikle Elkem, Sapa og Borregaard, får vi enda tydeligere to industrielle hovedområder; Merkevarer og Spesialmaterialer. Vi vil fremover allokere ressursene dit vi tror det gir den største verdiskapningen, og oppsøke muligheter innen områder der Orkla strategisk og kompetansemessig har en naturlig forutsetning for å drive konkurransedyktig virksomhet, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Driftsmessig har Merkevarer (Orkla Foods, Brands og Media) hatt en stabil utvikling, men med særlige utfordringer i det svenske dagligvaremarkedet. Innenfor Spesialmaterialer har energi-området både i Elkem og Borregaard gode resultater, mens resultatet for Elkem silisium er meget svakt som følge av lavere etterspørsel og høye kostnader. Også Sapa og Borregaard har utfordrende markeder, mens resultatet innen primæraluminium er tilfredsstillende.
 
Orklas resultat før skatt pr. tredje kvartal ble 5,5 mrd. kroner, mot 2,7 mrd. kr forrige år.
Strukturell vekst og underliggende salgsfremgang for Orkla Brands bidro til at merkevareområdets omsetning økte med 11 prosent i kvartalet.
 
Investeringsområdet realiserte i 3. kvartal porteføljegevinster for 672 mill. kr, mot 248 mill. kr. i fjor. Investeringsporteføljen hadde en avkastning pr. tredje kvartal på 30 prosent, og verdijustert egenkapital økte med knappe 1,7 mrd. kr. i kvartalet.