Elkem ASA - Styrets uttalelse om Orklas tilbud iht. verdipapirhandelloven

17.02.2005: Styret i Elkem ASA har i dag offentliggjort sin uttalelse (avgitt i henhold til verdipapirhandelloven § 4-16) om det pliktige tilbudet fra Orkla ASA om kjøp av samtlige utestående aksjer i Elkem ASA, jfr. tilbudsdokument datert 7. februar 2005.

Elkem-styrets uttalelse er tilgjengelig på hjemmesiden til Elkem ASA (www.elkem.no) og under Elkems børsmeldinger på hjemmesiden til Oslo Børs (www.ose.no), samt på Orkla ASA sin hjemmeside (www.orkla.no) under "Elkem/Sapa samleside".