Elkem restrukturerer Forretningsområdet Støperi

13. oktober 2006: Styret i Elkem AS har i dag behandlet en mulig overføring av produksjonen av videreforedlet ferrosilisium fra Elkem Bjølvefossen til Icelandic Alloys. Dette vil innebære en investering på 270 millioner kroner i nytt etterbehandlingsanlegg (FSM). Endelig beslutning forutsetter godkjennelse i Orklas styre. Ved Bjølvefossen etableres et demonstrasjonsanlegg for gjenvinning av brukt materiale fra aluminiumindustrien, en investering på 30 millioner kroner.

Det planlagte anlegget ved Icelandic Alloys vil få en produksjonskapasitet på 60.000 tonn i året. Hele anlegget vil kunne driftes av 38 personer.
 
"Icelandic Alloys vil med dette kunne bli verdens mest konkurransedyktige leverandør av ferrosilisiumprodukter til jernstøperiindustrien, med gunstige kraftpriser, store og effektive smelteovner og nytt, moderne etterbehandlingsanlegg. Vi vil videreutvikle vår kostnadseffektive produksjon og sterke markedsposisjon med leveranse av produkter og løsninger som griper dypt inn i støperiene og gir kundene økt verdiskapning", sier adm. direktør John G. Thuestad i Elkem.
 
Dagens myndighetsbestemte kraftkontrakter i Bjølvefossen utløper ved førstkommende årsskifte og 1.1.2011, og fører til en sterk økning av kraftprisene for verket. Island har et av verdens beste kraftregimer. Elkem mener det er nødvendig å etablere et industrikraftregime i Norge, men legger til grunn at det ikke er mulig å etablere et regime i Norge som kan konkurrere med vilkårene på Island for denne investeringen.
 
Demonstrasjonsanlegg for gjenvinning ved Bjølvefossen
Elkem Bjølvefossen sysselsetter i dag 160 personer. Dagens virksomhet vil i hovedsak fortsette til anlegget på Island står klart til å overta produksjonen i februar 2008.
 
Gjennom en åpen og omfattende prosess med Elkem Bjølvefossens ansatte, vil Elkem etablere et demonstrasjonsanlegg for gjenvinning av brukt materiale fra elektrolyseceller - katodebunner - i aluminiumindustrien. Elkem vil i første omgang bruke 30 millioner kroner på demonstrasjonsanlegget og prøvedriften. Med et nytt industrikraftregime og øvrige vilkår på plass, vil det danne grunnlag for en investering i Ålvik på i størrelsesorden 100 millioner kroner.
 
Målet er at demonstrasjonsanlegget skal legge grunnlaget for utviklingen av et fremtidig miljøverk ved Elkem Bjølvefossen. Et lønnsomt gjenvinningsanlegg vil kunne løse miljøproblemer for aluminiumindustrien og sikre arbeid for cirka 50 personer. På sikt kan det også åpne muligheter for gjenvinning av andre typer avfall. Sammen med sentrale myndigheter, Hordaland Fylkeskommune, Kvam Kommune og de ansatte vil vi arbeide aktivt for en god omstilling av virksomheten, opplyser Thuestad.

 
Kontaktpersoner
John G. Thuestad, administrerende direktør Elkem AS - tlf. 911 36 901
Tor Gule, direktør for forretningsområdet Støperi - tlf. 908 81 004
Fredrik Behrens, administrende direktør Elkem Bjølvefossen AS - tlf. 900 80 055
 
 
 
 
Fakta om forretningsområdet Støperi i Elkem
Elkem er verdens største leverandør av spesiallegeringer til støperiindustrien. Bilindustrien, rørprodusenter og annen mekanisk industri utgjør de viktigste kundegruppene. Produksjonen foregår ved Elkem Bjølvefossen og Elkem Bremanger i Norge, Elkem Chicoutimi i Canada, Elkem Foundry Products i Frankrike og Elkem Carbon i Kina.
 
Fakta om Elkem
  •           er et av Norges store industriselskaper og blant verdens ledende produsenter av metaller og materialer. Selskapet er aktivt med på å utvikle industriell høyteknologi i verdensklasse, herunder ny prosess for produksjon av silisium til solceller.
  •           Metaller og materialer fra Elkem er nødvendige for å fremstille en rekke viktige produkter i dagens samfunn, blant annet aluminium i biler, silisiummetall i microchips og microsilica i broer
  •           leverer hovedproduktene aluminium, energi, silisiummetall, ferrosilisium/spesiallegeringer til støperiindustrien, karbon og microsilica.
  •           har produksjonsanlegg i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Asia, i tillegg til et omfattende nett av salgskontorer og agenter i alle de viktigste markedene. Elkem har 2.800 ansatte.
  •