Elkem - Søknad om debitorskifte

31.01.2006: For å sikre obligasjonseierne et så godt informasjonsgrunnlag som mulig har Elkem AS og Orkla ASA besluttet at innkalling til obligasjonseiermøte i forbindelse med søknad om debitorskifte for Elkems obligasjonslån notert på Oslo Børs, ELK 14, ELK 15 og ELK 18, sendes etter offentliggjøring av Orklas resultater for 4. kvartal 2005.

Innkalling blir dermed sendt ut tirsdag 21. februar 2006.