Elkem - Søknad om debitorskifte

06.01.2006: Elkem AS og Orkla ASA har i dag besluttet å søke om debitorskifte for Elkems obligasjonslån notert på Oslo Børs, ELK 14, ELK 15 og ELK 18.

Dersom søknaden blir godkjent av obligasjonseierne vil Orkla ASA trer inn som ny debitor i lånene. Søknad sendes Norsk Tillitsmann som tillitsmann for Elkems obligasjonslån.
 
For å tre inn som ny debitor forutsetter Orkla ASA at låneavtalenes klausuler vedrørende sikkerhetsstillelse ("negative pledge") og kryssmislighold endres slik at de tilsvarer gjeldende bestemmelser i Orkla ASAs øvrige utestående obligasjonslån notert på Oslo Børs.