Elkem Solar er igang med oppstarten

Byggeprosjektet er mekanisk ferdigstilt og oppstartsprogrammet er igangsatt. Alle delprosesser kjøres nå separat som en del av uttestingen. Kundeleveranser vil skje fortløpende, hvorav en forsendelse allerede er klargjort. Etterhvert som man oppnår stabilitet i de enkelte delprosessene vil man gradvis linke prosessene sammen og starte arbeidet med å optimalisere materialflyt gjennom hele fabrikken. Oppkjøring av produksjonen vil skje gjennom 2009 i tråd med de målsetningene som tidligere er kommunisert.
 
Orkla ASA,
Oslo, 30. desember 2008
 
Kontakt:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations,
Tel: +47 97 71 32 50