Endelig resultat av tilbudet til Sapas aksjonærer

15.04.2005: Det vises til børsmelding 30. mars 2005 hvor det fremgår at Orkla forlenget det offentlige tilbudet til Sapa ABs aksjonærer til 12. april 2005.

Det endelige resultat av tilbudet viser at Orkla, direkte og gjennom datterselskaper, eier ca. 98,6% av aksjene og stemmene i Sapa AB.