Endelig resultat i pliktig tilbud Elkem

01.04.2005: Akseptperioden for Orklas pliktige tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Elkem utløp 22. mars 2005 kl 16.00.

Orkla mottok aksepter av tilbudet for 23.590.034 aksjer (foreløpig resultat meldt 23 mars 2005 var 23.323.785 aksjer). Orkla har etter dette en samlet beholding på 48.268.969 aksjer i Elkem, tilsvarende ca 97,95 % av aksjene og stemmene i selskapet.
 
Akseptperioden for Orklas pliktige tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Elkem utløp 22 mars 2005 kl 16.00. Orkla mottok aksepter av tilbudet for 23.590.034 aksjer (foreløpig resultat meldt 23 mars 2005 var 23.323.785 aksjer), tilsvarende ca 47,87 % av aksjene og stemmene i Elkem. I tillegg til kontantvederlaget på NOK 235 per aksje, ble 23.176.333 av aksjene akseptert mot et tilleggsvederlag per aksje bestående av NOK 1 kontant, 188.812 aksjer ble akseptert mot et tilleggsvederlag per aksje bestående av en betinget rett til å motta tilleggsvederlag, og 224.889 aksjer ble akseptert mot et tilleggsvederlag bestående av en kombinasjon av de foregående to alternativene i forholdet 30:70.
 
Inkludert de mottatte akseptene og aksjer kjøpt i perioden etter utløpet av akseptperioden i det pliktige tilbudet har Orkla en samlet beholding på 48.268.969 aksjer i Elkem, tilsvarende ca 97,95 % av aksjene og stemmene i selskapet