Endring av dato for offentliggjøring av Q1 resultater

Orkla har endret dato for offentliggjøring av resultater for første kvartal 2004 til den 4. mai 2004.