Endringer i Carlsberg Breweries hovedledelse

16.06.2003: Økonomidirektør Bjørn Erik Næss har meddelt styret i Carlsberg Breweries A/S at han ønsker å fratre sin stilling ved årsskifte og flytte tilbake til Norge av familiære årsaker.

Bjørn Erik Næss har vært Økonomidirektør i Carlsberg Breweries siden selskapets start i februar 2001. Han har vært ansvarlig for den omfattende oppbygning av gruppens interne rapportering og ytet et avgjørende bidrag i forbindelse med integrasjonen av Orklas drikkevarevirksomheter i Carlsberg Breweries, samt virksomhetens etablering.
 
Styret vil komme tilbake med en beslutning vedr. Bjørn Erik Næss' etterfølger i løpet av høsten.