Endringer i Investor Relations i Orkla ASA

Rune Helland slutter i Orkla ASA etter 14 år som direktør for Investor Relations.

Helland har takket ja til å lede Investor Relations i DNB.

- Rune har vært en svært viktig bidragsyter i å bygge tillit til Orkla i investormarkedene. Vi vil takke ham for 14 års lojal innsats for konsernet. I løpet av disse årene har Orkla mottatt flere priser for IR-arbeidet, deriblant vunnet Stockman-prisen tre ganger. Vi ønsker Rune lykke til videre, sier Jens Bjørn Staff, konserndirektør Økonomi & Finans i Orkla ASA.

Hellands fratredelsesdato er foreløpig ikke fastsatt. Rekrutteringsprosessen med å finne hans etterfølger er igangsatt. 

Ane Bryn-Haugland, som siden april 2014 har jobbet 50 % for Investor Relations i Orkla ASA, har sagt opp sin stilling for å starte egen virksomhet. Bryn-Haugland har sin siste arbeidsdag i Orkla i februar 2015.

Elise Andersen Heidenreich starter 5. februar 2015 i en 50 % stilling i Investor Relations i Orkla ASA. Andersen Heidenreich er i dag senior kommunikasjonsrådgiver i konsernet og vil i sin nye stilling fordele tiden mellom Investor Relations og Kommunikasjon. Elise er utdannet siviløkonom og har solid erfaring fra IR- og kommunikasjonsarbeid i børsnoterte selskaper, sist som direktør Investor Relations i Norwegian Property, og før det i STX Europe, tidligere Aker Yards. 

 

Orkla ASA

Oslo, 23. januar 2015
 

Ref.: 

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli

Tlf.: +47 928 45 828
 

Direktør Investor Relations

Rune Helland

Tlf.: +47 977 13 250