Endringer i konsernledelsen i Orkla

Roar Engeland går av som konserndirektør og leder for Orkla Financial Investments i Orkla.

Roar Engeland og Orkla har konkludert at de har et ulikt syn på videre utvikling. Partene har derfor inngått avtale om at Engeland trer ut av konsernet.

På vegne av Orkla vil konsernsjef Bjørn M Wiggen takke Roar Engeland for hans store innsats for konsernet, inkludert meget gode resultater som leder for Orkla Financial Investments de siste 5 årene.

Roar Engeland vil i henhold til fratredelsesavtale motta lønn og avtalefestede ytelser i 12 måneder utover oppsigelsesperioden på 6 måneder.

Orkla ASA,
Oslo, 14.02.2011


Kontakt:

Johan Chr. Hovland
direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Orkla ASA
Tel.: +47 91 76 34 91

Rune Helland
direktør Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544411

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12