Endringer i Orklas konsernledelse

Orkla gjør endringer i konsernledelsen fra 1. oktober i år. Hensikten er å styrke konsernets strategiske satsingsområder.

Fra 1. oktober vil Orklas konsernledelse bestå av følgende personer:

Peter A. Ruzicka fortsetter som konsernsjef.

Jens Bjørn Staff fortsetter som konserndirektør, Økonomi og Finans.

Karl Otto Tveter (i dag: konserndirektør, konsernfunksjoner og juridisk): konserndirektør, Strategy, Development & New Growth Areas.

Atle Vidar Nagel Johansen (i dag: konserndirektør og leder for Orkla Foods): konserndirektør, Supply Chain.

Ann-Beth Freuchen (i dag: konserndirektør og leder for Orkla Confectionery & Snacks): konserndirektør og leder for Orkla Foods (Norden og Baltikum).

Johan Wilhelmsson (i dag: leder for Orkla Central Europe og Baltikum): konserndirektør og leder for Orkla Foods (International). Hensikten er å styrke satsingen på Sentral-Europa som et viktig område for verdiskaping og vekst.

Stig Ebert Nilssen fortsetter som konserndirektør og leder for Orkla Care.

Johan Clarin (i dag: konserndirektør, Operations): konserndirektør og leder for Orkla Food Ingredients.

Christer Grönberg (i dag: konserndirektør, HR): konserndirektør, Konsernfunksjoner.
Prosessen med å rekruttere ny konserndirektør og leder for Orkla Confectionery & Snacks er påbegynt.

Alle ovennevnte vil rapportere til konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Håkon Mageli fortsetter i rollen som konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs. Han vil fortsatt inngå i utvidet konsernledelse.

Etter vellykket salg av virksomheter utenfor kjerneområdet, vil Terje Andersen tre ut av konsernledelsen. Han vil fortsatt ha ansvaret for Orkla Eiendom og Hydro Power, og vil fortsette som en av Orklas representanter i Jotuns styre.

Orkla ASA

Oslo, 13. juli 2018

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Thomas Ljungqvist
Mobil +47 482 59 618