Endringer i vedtekter og styre i Chips

13.01.2005: Som forutsatt i melding 8. november 2004 har Orkla gitt et tilbud på samtlige utestående aksjer i det finske børsnoterte selskapet Chips Abp.

I budet er det blant annet forutsatt at bestemmelser i vedtektene til Chips om begrensninger i stemmerett og om plikt til å innløse aksjer oppheves, samt at det velges nytt styre i samsvar med forslag fremmet av Orkla. De forutsatte endringene ble vedtatt enstemmig på en ekstraordinær generalforsamling i Chips 12. januar 2005. Øvrige forutsetninger for gjennomføring av Orklas bud fremgår av prospektet som er tilgjengelig på Orklas internettsider, www.orkla.no.