Ex-utbytte dato 30. april 2004

19.02.2004: Dersom Orklas Generalforsamling den 29. april 2004 vedtar foreslått utbytte for 2003 på kr 29,00 (kr 4,00 i ordinært utbytte og kr 25,00 i tilleggsutbytte), vil Orkla-aksjen handles ex-utbytte den 30. april 2004.