Finansiell kalender 2011

Orklas styre vedtok på styremøte den 31. august 2010 følgende finansiell kalender for 2011:


Offentliggjøring av resultater for;
4. kvartal 2010 - 10. februar 2011
1. kvartal 2011 -   5. mai 2011
2. kvartal 2011 - 20. juli 2011
3. kvartal 2011 - 27. oktober 2011

 

Ordinær generalforsamling holdes den 14. april 2011.

 

Det tas forbehold om endringer av datoene.

 

Orkla ASA
Oslo, 1. september 2010

 

Kontakt:
Siv M. Skorpen Brekke, Investor Relations
Tel.: +47 2254 4455

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12