Finansiell kalender 2012

Følgende finansiell kalender for 2012 er vedtatt:
 
Offentliggjøring av resultater for
4. kvartal 2011 - 9. februar 2012
1. kvartal 2012 -   3. mai 2012
2. kvartal 2012 - 20. juli 2012
3. kvartal 2012 - 31. oktober 2012
 
Ordinær generalforsamling holdes den 19. april 2012.
Det tas forbehold om endringer av datoene.
 
I tillegg vil det holdes en ekstraordinær generalforsamling i Orkla, torsdag den 3. november 2011, se vedlegg.
 
Orkla ASA
Oslo, 27. september 2011
 
Kontakt:
Siv M. Skorpen Brekke
Investor Relations
Tel.: +47 930 56093
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12