Finansiell kalender 2013

Følgende finansiell kalender for 2013 er vedtatt:

Offentliggjøring av resultater for
4. kvartal 2012 - 7. februar 2013
1. kvartal 2013 - 1. mai 2013
2. kvartal 2013 - 18. juli 2013
3. kvartal 2013 - 30. oktober 2013

Ordinær generalforsamling holdes den 18. april 2013.
Det tas forbehold om endringer av datoene.

Orkla ASA
Oslo, 6. september 2012

Kontakt:
Anders Kalleberg, Investor Relations
Tel.: +47 99 04 24 98

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.