Finn Jebsen blir ny konsernsjef i Orkla

Styret i Orkla ASA har i dag innstilt adm. dir. Finn Jebsen til ny konsernsjef. Jebsen overtar etter Jens P. Heyerdahl d.y. i løpet av sommeren 2001.

Finn Jebsen (50) er siviløkonom fra NHH i Bergen, og har en mastergrad i Business Administration fra UCLA. Han har vært ansatt i Orklakonsernet siden 1980, og medlem av konsernets hovedledelse siden 1984. Han har de siste årene vært ansvarlig for hele Orklas merkevareområde, som utgjør over 80 prosent av industriomsetningen i konsernet.

– Et enstemmig styre har sluttet opp om valget av Finn Jebsen. Han har gjennom flere år hatt en nøkkelrolle i Orklakonsernets verdiutvikling, og har fra sin posisjon i Orklas hovedledelse opparbeidet en inngående kjennskap til konsernet. Jebsen har også en solid oppslutning internt, både blant tillitsvalgte og ledere, sier styreformann Finn A. Hvistendahl i en kommentar.