Fisjon av Oktav Invest registrert

Det vises til børsmelding datert 21.09.2001 om fisjon av Oktav Invest. Fisjonen er i dag registrert i Foretaksregisteret, og har virkning fra denne dato.

Orklas beholdning av egne aksjer er etter fisjonen 8.836.852 aksjer.