Fjordlaks og Borregaard inngår samarbeid om omega-3

30.05.2006: Fjordlaks og Borregaard har inngått en langsiktig strategisk samarbeidsavtale for omega-3 oljer.

Det Ålesund-baserte sjømatselskapet skal levere unike fiskeoljer som deretter vil raffineres og markedsføres av Borregaard-selskapet Denomega Nutritional Oils.  I første omgang vil de smaks- og luktfrie omega-3 produktene, "Denomega" selges til de globale "functional foods"-markedene.
 
Avtalen mellom Fjordlaks og Orkla-eide Borregaard innebærer et langsiktig samarbeid om leveranse og kjøp av fiskeoljer fra flere fiskeslag.  Oljene er skreddersydd for framstilling av Denomega-produktene og er uten lukt og smak. 
 
Denomega Nutritional Oils får allerede i dag råstoff fra Fjordlaks for sin Denomega-produksjon. Med den nye samarbeidsavtalen med Fjordlaks planlegger Borregaard å bygge et nytt oljeraffineri på Fjordlaks' tomt i Ålesund.  Raffineriet vil ligge nært Fjordlaks' prosjekterte nye slakteri for hvitfisk, slik at oljen raffineres i fersk tilstand. Samlokaliseringen bidrar også til optimal logistikk og kostnadseffektiv drift.
 
Denomega-produktene markedsføres både som matvaretilsetninger og i kosttilskudd. Denomega basert på Fjordlaks-olje benyttes nå i over 20 ulike kommersielt etablerte produkter over hele verden. Innen utgangen av 2007 forventes at over hundre produkter har Denomega i seg slik at konsumentene får de helsebringende omega-3 oljene gjennom disse produktene.
 
Fjordlaks har en lang tradisjon for nytenkning. Selskapet har vært en pioner i klippfiskbransjen og er i dag verdens største produsent av dette produktet. Også innen oppdrett av hvitfisk har Fjordlaks vært tidlig ute.  Samarbeidet med Borregaard er på sin side et resultat av langvarig satsing på å utnytte alle fiskens bestanddeler, inkludert den næringsrike oljen.
- Satsingen på forskning og utvikling på fiskeolje har nå begynt å gi avkastning og markedet er nå klart for vår lukt- og smakløse Omega-3 olje. Kombinasjonen av Fjordlaks' kompetanse innen fisk og Denomega Nutritional Oils' ledende posisjon innen oljeraffinering og markedsføring gjør at vi sammen kan dra nytte av den betydelige veksten i dette markedet, sier Anders Pedersen, Fjordlaks' styreformann og eier.
 
- Avtalen med Fjordlaks gir oss god og lang tilgang på en høykvalitets råvare for vårt Denomega-produkt og dette gir oss et godt utgangspunkt for å kunne vokse videre med markedet, sier direktør Bjørn Erik Amundsen som er ansvarlig for Borregaard Ingredients som Denomega Nutritional Oils inngår i.
 
 
Fjordlaks-konsernet er en ledende sjømatsprodusent basert i Ålesund. Konsernet hadde en omsetning på 767 mill. kr. i 2005 og en forventet omsetning på rundt 1 mrd. kr i 2006.  Fjordlaks er verdens største produsent av klippfisk, den største eksportøren av frossen ørret til Japan, og en leder innen oppdrett av torsk og sei.
 
Denomega Nutritional Oils er en ledende aktør innen omega-3 holdige fiskeoljer og har produksjonsanlegg i Fredrikstad og på Leknes. Virksomheten inngår i Borregaards nye forretningsområde, Borregaard Ingredients, som har interessante globale nisjeposisjoner innen vanillinprodukter, gjær- og gjærekstrakter samt omega-3 produkter.
Borregaard som inngår i Orkla-konsernet er et internasjonalt selskap med vekt på spesialprodukter basert på naturlige råvarer samt nisjer innen finkjemikalier til farmasøytisk industri. Borregaard hadde en omsetning i 2005 på ca 4,5 mrd. kr.