Flaggemelding

Orkla ASA ("Orkla") har i dag solgt 200.000.000 aksjer i Renewable Energy Corporation ASA ("REC") til kurs NOK 1,90 per aksje. Orkla har deretter ingått en total return swap avtale for eksponering mot 200.000.000 aksjer i REC til samme kurs. Løpetid er seks måneder med mindre partene blir enige om å avslutte avtalen på et tidligere tidspunkt.

Orkla eier etter dette 329.569.968 aksjer i REC, tilsvarende ca. 15,6% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.

Peter A. Ruzicka, styremedlem i Orkla, er også styremedlem i REC.

Orkla ASA,
Oslo, 26. september 2012

Kontaktperson:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 22 54 44 11/ +47 97 71 32 50

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12