Flaggging - Rieber & Søn ASA

Orkla ASA har i dag akseptert det pliktige tilbud på NOK 40,50 på alle våre 12 424 907 stk aksjer i Rieber & Søn ASA, dog betinget av å stå fritt til å akseptere et annet høyere bud dersom slikt bud offentliggjøres innen utløp av tilbudsfristen eller en eventuell forlenget tilbudsfrist.

 

Orkla ASA,
Oslo, 29. juli 2010

 

Kontakt:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations,
Tel: +47 977 13 250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12