Flagging - BWG Homes ASA

Orkla ASA kjøpte den 27/5 2011, 447 807 aksjer i BWG Homes ASA. Aksjene ble kjøpt til kurs NOK 23,30 pr aksje. Orkla eier etter dette 6,2 millioner aksjer som utgjør 6,31 % av kapital og stemmer. Espen Wiik, som er Vice President Strategy Development i Orkla ASA, er styremedlem i BWG Homes ASA.

 

Orkla ASA,

Oslo, 30. mai 2011

 

Kontakt:

Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations, Tel: +47977 13250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12