Flagging - BWG Homes ASA

Orkla ASA kjøpte den 30/6 2011, 700.000 aksjer i BWG Homes ASA. Aksjene ble kjøpt til kurs kroner 21,00 pr aksje. Etter denne transaksjonen eier Orkla 7,1 millioner aksjer i BWG Homes, som utgjør 7,22 % av kapital og stemmer.

Espen Wiik, Vice President Strategy Development i Orkla ASA, er styremedlem i BWG Homes ASA.

 

Orkla ASA,
Oslo, 1. juli 2011

 

Kontakt:
Siv M. Skorpen Brekke, VP Orkla Investor Relations
Tel: +47 2254 4455


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12