Flagging Codfarmers

Orkla ASA har i dag kjøpt 45 000 aksjer i Codfarmers ASA.

Etter denne transaksjonen eier Orkla 780 000  aksjer i selskapet, tilsvarende 5,07% av stemmeberettigede og utstående aksjekapital.
 
 
Ref.:
Rune Helland, dir. Investor Relations, Tel: +4722544411