Flagging - Ekornes

Orkla ASA har i dag kjøpt 303 750 aksjer i Ekornes ASA. Etter denne transaksjonen eier Orkla 5,14 % av kapitalen.
 
Orkla ASA,
Oslo, 16. februar 2009
 
Kontakt:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations,
Tel: +47 2254 4411
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations,
Tel: +47 2254 4426