Flagging - Elkem, Håg og Meldepliktig handel - egne aksjer

19.06.2003: Investeringsselskapet Nordstjernen Holding AS, hvor Orkla eier 35%, blir et heleiet datterselskap av Orkla ved at Orkla onsdag 18. juni 2003 etter børsslutt kjøpte ut de andre eierne (Skandia 35%, Elkem 20% og DnB 10%).

I den forbindelse erverver Orkla indirekte aksjeposter i flere norske børsnoterte selskaper, herunder følgende tre aksjeposter:
 
1) Orkla kjøper 708.251 egne aksjer til kurs 130. Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 10.313.533. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 2.392.250 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 7.921.283.
 
2) Orkla kjøper 200.496 aksjer i Elkem ASA til kurs 149. Orklas beholdning etter denne transaksjonen er 19.636.998, tilsvarende 39,85% av aksjekapitalen.
 
3) Orkla kjøper 377.950 aksjer i Håg ASA. Orklas beholdning etter denne transaksjonen er 2.274.500, tilsvarende 23,79 % av aksjekapitalen og stemmene.
 
Verdiene i Nordstjernen består av 520 NOKm i kontanter og 440 NOKm i aksjer (markedsverdi). De største postene i tillegg til de nevnt ovenfor er DnB, Norsk Hydro, Norske Skog og Hafslund B. Virksomheten i Nordstjernen vil forretningsmessig integreres i Orklas øvrige investerings­virksomhet.