Flagging Fast Search and Transfer ASA

Vi viser til dagens melding til Oslo Børs fra Microsoft Corp., hvor Microsoft under visse betingelser fremmer et tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Fast Search and Transfer ASA ("FAST") ") til 19 kroner pr. aksje ("Tilbudet"). Vi viser også til dagens melding til Oslo Børs fra FAST.
 
I forbindelse med Tilbudet har Orkla ASA i dag tirsdag 8. januar 2008 gitt forhåndsaksept for sine 51.026.000 aksjer i FAST som utgjør 15,16 % av selskapets kapital.
 
Etter gjennomføring av tilbudet vil ikke Orkla eie aksjer i Fast Search and Transfer ASA.
 
For ytterligere informasjon om Tilbudet vises det til dagens børsmelding fra Microsoft Corp.
 
Orkla ASA,
Oslo 8. januar 2008
 
Kontakt:
Orkla Financial Investments
Thomas Øybø, Tel.: +915 54401