Flagging FAST

10.11.2005: Orkla ASA har den 9. november 2005 kjøpt 500.000 aksjer i Fast Search & Transfer ASA. Etter denne transaksjonen eier Orkla med datterselskaper 13.000.000 aksjer i selskapet tilsvarende 5,05% av stemmeberettige og utestående aksjekapital.