Flagging forhåndsaksept frivillig bud

Det vises frivillig bud fremsatt av Skandinaviske Enskilda Banken AB (SEB). Orkla ASA har gitt forhåndsaksept for salg av samtlige av sine 3.230.000 aksjer, tilsvarende 5,13% av utestående aksjer i Privatbanken ASA.

Orkla står fritt til å akseptere et konkurrerende bud som er fremsatt på bedre vilkår enn tilbudet dersom SEB ikke innen akseptfristens utløp for det konkurrende budet har endret tilbudet eller fremsatt nytt tilbud på vilkår som minst tilsvarer vilkårene i det konkurrerende budet.