Flagging - Fullmakter til ekstraordinær generalforsamling 2011

Stein Erik Hagen, styreleder i Orkla ASA, har i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling til sammen mottatt stemmerettigheter med grunnlag i fullmakter for 8 694 577 aksjer i Orkla ASA. Fullmaktene gjelder kun for ekstraordinær generalforsamling i Orkla ASA den 3. november 2011.
 
Dette medfører at Stein Erik Hagen med nærstående innehar totalt 25,1 % av stemmene i Orkla, hvorav 0,8 % som stemmerettigheter fra fullmakter og 24,3 % gjennom hans nærstående selskaper: Canica AS, Canica Investor AS, Tvist 5 AS, Stein Erik Hagen AS, og Treschow-Fritzøe AS.
 
Orkla ASA
Oslo, 18. oktober 2011
 
Referanse Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel.: +47 22 54 44 11
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 22 54 44 55
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12