Flagging - Fullmakter til generalforsamling 2008

Stein Erik Hagen, styreleder i Orkla ASA, har den 22.04.08, i forbindelse med årets ordinære generalforsamling, til sammen mottatt stemmerettigheter med grunnlag i fullmakter for 19.721.479 aksjer i Orkla ASA. Fullmaktene gjelder kun for årets ordinære generalforsamling i Orkla ASA. Dette medfører at Stein Erik Hagen med nærstående innehar totalt 25 % av stemmene i Orkla, hvorav 1,9 % som stemmerettigheter fra fullmakter og 23,1 % gjennom hans nærstående selskaper: Canica AS, Tvist 5 AS, Stein Erik Hagen AS, Fresje AS og Treschow-Fritzøe AS.
 
Orkla ASA
Oslo, 22. april 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Investor Relations,
Tel.: +47 22 54 44 11
 
Lars Røsæg, Investor Relations,
Tel: +47 22 54 44 26