Flagging - Fullmakter til generalforsamling 2010

Stein Erik Hagen, styreleder i Orkla ASA, har i forbindelse med årets ordinære generalforsamling, til sammen mottatt stemmerettigheter med grunnlag i fullmakter for 22.058.407 aksjer i Orkla ASA. Fullmaktene gjelder kun for årets ordinære generalforsamling i Orkla ASA.

Dette medfører at Stein Erik Hagen med nærstående innehar totalt 25,5 % av stemmene i Orkla, hvorav 2,2 % som stemmerettigheter fra fullmakter og 23,3 % gjennom hans nærstående selskaper: Canica AS, Canica Investor AS, Tvist 5 AS, Stein Erik Hagen AS, Fresje AS og Treschow-Fritzøe AS.

 

Orkla ASA

Oslo, 20. april 2010

 

Referanse Orkla Investor Relations:

Rune Helland, Tel.: +47 22 54 44 11

Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 22 54 44 55Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12