Flagging - Hafslund

07.05.2003: Orkla har den 6. mai 2003 etter børsslutt solgt alle sine aksjer i Hafslund ASA, i alt 10.455.686 aksjer, bestående av 4.413.205 A-aksjer og 6.042.481 B-aksjer, tilsvarende 5,36% av aksjekapitalen.

A-aksjene har blitt solgt til kurs NOK 40,00 og B-aksjene til kurs NOK 37,40.
 
I sammenheng med transaksjonen har Orkla blitt innrømmet rett til ytterligere kompensasjon for en viss tidsperiode i tilfelle potensielle høyere påfølgende bud.