Flagging - Kongsberg Automotive ASA

Orkla ASA har i dag solgt 136 000 aksjer i Kongsberg Automotive ASA. Etter denne transaksjonen eier Orkla ASA 3 210 000 aksjer i Kongsberg Automotive ASA, tilsvarende 4,93 % av kapitalen.
 
Orkla ASA,
Oslo, 5. mai 2009
 
Kontakt:
Rune Helland, Orkla Investor Relations,
Tel: +47 2254 4411