Flagging - Kongsberg Automotive Holding ASA

24.06.2005: Gjennom annenhåndssalg av 16.675.000 aksjer i forbindelse med børsnotering av Kongsberg Automotive Holding ASA er Orkla ASA 24. juni 2005 blitt tildelt 750.000 aksjer.

Etter dette eier Orkla ASA 2.417.000 aksjer, tilsvarende 5,46% av selskapets stemmeberettige og utestående aksjekapital.