Flagging - Mamut ASA

Orkla ASA har i dag kjøpt 350 000 aksjer i Mamut ASA. Etter denne transaksjonen eier Orkla ASA 3 283 788 aksjer i Mamut ASA, tilsvarende 5,52 % av kapitalen.
 
Orkla ASA,
Oslo, 26. februar 2009
 
Kontakt:
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations,
Tel: +47 2254 4426