Flagging - Medi-Stim ASA

16.09.2004: Orkla ASA har i dag den 16. september 2004 kjøpt 400.000 aksjer i Medi-Stim ASA. Orkla eier etter dette 1.345.000 aksjer, tilsvarende 6,9 % av aksjekapitalen og stemmene.