Flagging - Medi-Stim

Orkla ASA har kjøpt 1.500.000 aksjer i Medi-Stim og eier etter dette 1.500.000 aksjer, som er 7,95% av selskapets aksjer og stemmer.Ref.:
Rune Helland, dir. Investor Relations, Tel: +47 225 44411