Flagging Medicult

Orkla ASA har ervervet en fortrinnsrett til å tegne 2 700 000 aksjer i en rettet emisjon i Medicult som utgjør 11,74 % av dagens kapital (før emisjonen er gjennomført).

Etter at emisjonen er gjennomført utgjør dette 9,64 % av kapitalen.
 
 
 
Ref.:
Rune Helland, dir. Investor Relations, Tel: +47 225 44411