Flagging - Medicult ASA

Orkla ASA eier 3 110 100 aksjer i Medicult ASA. Dette representerer 10,95 % av utestående aksjer i selskapet. Orkla ASA har mottatt fullmakt til å stemme for 1 625 000 aksjer på ekstraordinær generalforsamling den 10. juni i år. Orkla ASA vil på ekstraordinær generalforsamling den 10. juni i år stemme for 4 735 100 aksjer i Medicult ASA. Dette representerer 16,68 % av utestående aksjer i selskapet.
 
Orkla ASA,
Oslo, 27. mai 2009
 
Kontakt:
Siv Merethe S. Brekke, VP Orkla Investor Relations, Tel: +47 2254 4455