Flagging Nordic Semiconductor ASA

Orkla ASA har den 21. juni 2006 kjøpt 500 000 aksjer i Nordic Semiconductor ASA . Etter denne transaksjonen eier Orkla 2 010 200 aksjer i selskapet, tilsvarende 5,72% av stemmeberettigede og utstående aksjekapital.

Ref.:
Rune Helland, ass. dir. Investor Relations, Tel: +4722544411