Flagging Norgani ASA

Orkla ASA har den 27. juni 2006 kjøpt 400 000 aksjer i Norgani ASA.

Etter denne transaksjonen eier Orkla 1 676 400 aksjer i selskapet, tilsvarende 5,48 % av
stemmeberettigede og utstående aksjekapital.
 
 
Ref.:
Rune Helland, ass. dir. Investor Relations, Tel: +4722544411