Flagging Norgani ASA

Orkla ASA har i dag 26. sept 2006 solgt 2.169.871 aksjer i Norgani Hotels, 5,48% av aksjene. Vi eier etter salget ingen aksjer i selskapet.
 
 
 
Ref.:
Rune Helland, ass. dir. Investor Relations, Tel: +4722544411