Flagging og meldepliktig handel i Fornebu Utvikling ASA (FBU)

Orkla ASA har i går etter børsens stengetid inngått avtale om salg av 268 618 858  aksjer i Fornebu Utvikling  (tilsvarende 32,4 % av aksjekapitalen i selskapet) til kurs NOK 2,45 per aksje. Gjennomføring av avtalen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Orkla vil etter gjennomføring av transaksjonen ikke ha aksjer i Fornebu Utvikling.
 
"Avtalen om salg av aksjene i Fornebu Utvikling  er et ledd i Orklas strategi for frigjøring av finansielle og ledelsesmessige ressurser til vekst innen merkevarer", sier konsernsjef i Orkla Bjørn M. Wiggen.
 
Orkla er representert i styret i Fornebu Utvikling  ved Roar Engeland.
Orkla ASA

Oslo, 31. januar 2012
 
Kontakt:
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 977 13250
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12