Flagging - OPC

28.11.2005: Orkla ASA har i dag den 28. november 2005 kjøpt 236.200 aksjer i Opticom ASA.

Etter denne transaksjonen eier Orkla 1.600.000 aksjer i selskapet som tilsvarer 10,1% av den stemmeberettige og utestående aksjekapitalen.