Flagging OPC

09.11.2005: Orkla ASA har i dag den 9. november 2005 kjøpt 800 000 aksjer i Opticom. Etter denne transaksjonen eier Orkla ASA 800 000 aksjer, tilsvarende 5,5 % av selskapets stemmeberettige- og utestående aksjekapital.