Flagging - OPC

20.12.2005: Det vises til børsmelding fra FAST Search & Transfer ASA vedrørende tilbud på Opticom ASA.

Orkla ASA med datterselskaper har 19. desember 2005 avgitt forhåndsaksept for sitt samlede innehav på 1.770.000 aksjer, tilsvarende 10,95%, av utestående og stemmeberettiget aksjekapital i Opticom ASA.
Forhåndsaksepten er betinget av at tilbudet er gjennomført før 10. februar 2006. Dersom tilbudet blir gjennomført vil Orkla ASA med datterselskaper etter dette ikke eie aksjer i Opticom ASA.